Farmer Expert | Online Farmer Cooperative | Agricultural Traceability Platform

Virtual farmer market Farmer Expert is a platform where the demands of farmers and buyers for products are met.

Farmer Expert provides the technological infrastructure that makes it possible and accessible to traceability and full control at all stages of the supply chain by making it possible for any business to complement the information technologies it lacks at any stage of the chain, and therefore it is much more than a platform provider. Consumers care about the traceability of the food they consume and to obtain information about the product history in a transparent way. Thanks to the traceability you will provide with FarmerExpert infrastructure using blockchain technology, you can have a very valuable PR potential against your competitors and your consumers in the market. By seeing where and how much time the products are spending in your supply chain, it allows you to evaluate the best alternatives to manage the procurement process in an optimum way.

First Full Time Traceability System in the World

FarmerExpert makes it possible to see the whole process from the field where the crop is produced to the consumer in just a few seconds and to be examined in detail, so that retailers can only recall from the suppliers they need, and in the fastest way possible. It is possible to apply serialization with QR codes in each product type and to monitor, anticipate and produce solutions for all possible processes. Traceability, which is the most important benefit provided by FarmerExpert infrastructure, explains to the consumer why a first class product has a higher price, making the whole production and supply chain transparent in the most reliable and data-based way.

Sustainable Business Model

Ülkemizde milyonlarca tüketiciye şeffaflık, izlenebilirlik ve güvenilir ürün tüketimi sağlamak için milyonlarca tedarik zinciri hareketi ve operasyonları FarmerExpert platformunda işlenmeye devam ediyor. Gıda sektöründeki işletmelerin ürünlerini tüketicilerine sunarken, organik üretim olması, G.D.O. olmaması, üretildiği ülke vurgusu ya da İyi Tarım Ürünü yönergelerine uygun olup olmamasıyla ilgili ürün kutularına varacak kadar açıklama yapma gereği duydukları günümüzde, tüketicinin duyduğu güven azalmakta, ve bu güvensizlik işletmelerin daha fazla veri sunmak zorunda hissetmelerini gerekli kılmaktadır. FarmerExpert ile üreticinin tarlasından tüketicinin sofrasına kadar olan tüm sürecin izlenebilirliği sayesinde, tedarik zincirlerinin tüm etkinlik ve operasyonlara dair hareketleri ve verileri Blockchain teknolojisi ile kaydedilir ve böylece veri bütünlüğü tüm paydaşları ve kimlik bilgileriyle tam anlamıyla korunur. Blockchain teknolojisi kullanılan FarmerExpert veritabanlarında, tedarik zincirindeki farklı katılımcıların girdiği farklı bilgiler, hem şeffaf, değiştirilemez, bozulamaz ve tahrif edilemez şekilde korunur, hem de tüm ekosisteme ve üreticiden tüketiciye kadar olan zincirdeki tüm bileşenlere şeffaf ve güvenilir şekilde sunulmasını sağlar.

Social responsibility

Farmer Expert income a portion of the world´s children regularly and eating healthy can in Turkey, education and a better life ayırmıştır.b agents to have access to standards the company has added an item to be changed as the main provider contract.