Agriculture Engineer Profile

Serdar Öztürk

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 2012' Ziraat Mühendisi Tarım Sigortaları Havuz Eksperi Mesul Müdür Fumigasyon / Metil Bromid Operatörü Bilirkişi

TRTR